Jeste tutaj:

WTZ w CHCK

odbdzie si 13.04.2013 r.

Spektakl teatralny ?Przedstawienie musi trwa? to przedsiwzicie jedno z nielicznych tego typu w Polsce, w ktrym aktorami i tancerzami s niepenosprawni intelektualnie artyci oraz ich terapeuci. Wszyscy skupieni s wok integracyjnego Teatru Szstego Dnia, ktry prezentuje swoje osignicia na deskach centrw kultury w caym kraju. Teatr dziaa przy Warsztacie Terapii Zajciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Koo
w Chorzowie.

Patronat honorowy nad spektaklem obj Pose na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Marek Plura.
Przedstawienie odbdzie si 13 kwietnia 2013 r. o godz. 1800 w Chorzowskim Centrum Kultury przy ul Sienkiewicza 3.