Jeste tutaj:

22 - lecie OREW

Dnia 09.12.2014 r. obchodzilimy 22-lecie istnienia Orodka-Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia


OREW poza murami, piknym ogrodem, sprztem rehabilitacyjnym ispecjalistami toprzede wszystkim dzieci ? nasi niepenosprawni uczniowie, ktrym staramy si przybliy otaczajcy ich wiat, umoliwiajc im integracj ze spoeczestwem. Misj Stowarzyszenia PSOUU Koo wChorzowie (organu prowadzcego placwk) jest dbanie ogodno ludzk, miejsce wrodzinie iwrd innych ludzi oraz szczcie osb niepenosprawnych intelektualnie. Wprzypadku naszych uczniw rehabilitacja iedukacja wymaga znacznie wikszych nakadw finansowych ni ma tomiejsce wprzypadku zdrowych dzieci imodziey. Dlatego te, tak wane jest dla nas wsparcie finansowe, jak rwnie kada pomoc, ktra prowadzi dopoprawy funkcjonowania naszych uczniw oraz umoliwia im integracje ze spoeczestwem.Od 9 lat podczas cyklicznej imprezy podhasem: ?Spotkanie zAnioami? PSOUU Koo wChorzowie nagradza statuetkami Czowieka-Anioa ludzi oraz instytucje, ktre pomagaj nam wrealizacji naszych zada statutowych. Statuetka wykonana jest zgliny ? ajej autorami si niepenosprawni artyci zWarsztatu Terapii Zajciowej wChorzowie. Wtym roku statuetk otrzymali:
Chorzowsko ? witochowickie Przedsibiorstwo Wodocigw iKanalizacji zawsparcie finansowe,
Policyjny Klub Motocyklowy ?Blue Knights? zChorzowa zawieloletni wspprac zOREW wChorzowie
oraz Krystyna Janas zaangaowana wycie stowarzyszenia matka jednego zuczestnikw WTZ.


Uroczysto wrczania statuetek poczona bya wtym roku zobchodami 22-lecia dziaalnoci OREW wChorzowie oraz zakoczon rozbudow Orodka. Po22 latach udao si wkocu zwieczy marzenie rodzicw oraz pracownikw OREW ostworzeniu wjednym miejscu specjalistycznej placwki, wktrej terapi obejmowano by dzieci ju odmomentu urodzenia. Oprcz podzikowa wrczonych wszystkim zaangaowanym wrozbudow placwki, uhonorowano rwnie przewodniczc PSOUU Koo wChorzowie pani Krystyn Dogowsk. Przewodniczca chorzowskiego koa, wyrniona zostaa medalem ?Fideliter et Constanter? ? Wiernie iWytrwale, prestiow nagrod przyznawan przez zarzd gwny stowarzyszenia wuznaniu szczeglnych zasug, zawieloletni, wytrwa iwiern prac dla dobra osb zniepenosprawnoci intelektualn.


Imprez rozpocz spektakl Integracyjnej Grupy Teatralnej Outsider Pt. ?Kocha iby kochanym?. Spektakl opowiada ouczuciu, jakie poczyo dwoje niepenosprawnych osb. Pomys napisania takiego anie innego scenariusza przynioso samo ycie. Gwna bohaterka Kinga, opowiedziaa kiedy jednej zterapeutek oswoim marzeniu: romantycznej kolacji przy wiecach. Tomarzenie wedug naszej Kingi miao si nigdy nie speni, poniewa niepenosprawna intelektualnie modzie nie ma szans naprawdziw mio. Wnaszym spektaklu chcielimy pokaza, ena mio nigdy nie jest zapno, kady ma prawo kocha iby kochanym bez wzgldu nawiek iniepenosprawno. Integraln czci spektaklu jest film przygotowany zudziaem naszych uczniw, terapeutw iprzyjaci placwki. Film ten poza funkcj czysto artystyczn sygnalizujc pewne zjawisko, dotyczce braku akceptacji dla uczucia dwch niepenosprawnych intelektualnie osb, peni te rol terapeutyczn dla wystpujcych wnim niepenosprawnych uczniw, ktrzy dziki temu jeszcze bardziej otwieraj si nawiat iintegruj zlokaln spoecznoci. Naszym celem byo uwraliwienie spoeczestwa napotrzeby osb niepenosprawnych intelektualnie, ukazanie eniepenosprawno nie powinna oznacza wykluczenia.
Uroczysto zakoczya si wystpem pana Krzysztofa Respondka, ktry porwa swoim temperamentem ca publiczno.
Wideo relacja z naszej imprezy na ComTV : https://www.youtube.com/watch?v=k7AldB7nFNc