Jeste tutaj:

Witamy na stronie PSOUU Koło w Chorzowie

FAS

W dniu 16.03.2016 r. nauczyciele i specjalici z OREW Chorzw uczestniczyli w szkoleniu pt. ?Dziecko z FASD w yciu, domu i szkole?Co to takiego FAS?


Alkoholowy zesp podowy (FAS, ang.Fetal Alcohol Syndrome) ? zesp chorobowy, ktry jest skutkiem dziaania alkoholu na pd w okresie prenatalnym. Alkoholowy zesp podowy jest chorob nieuleczaln, ktrej mona unikn zachowujc abstynencj w czasie trwania ciy. Do dzi nie okrelono dawki alkoholu, ktra byaby bezpieczna dla podu. Kada ilo niesie ryzyko wystpienia zaburze w rozwoju dziecka.


Podczas konferencji wystpia Pani Katarzyny Kulig-Fliegner, rodzica dziecka z FASD, ktrej wysiki i starania pozwoliy na zorganizowanie tego wydarzenia.

PSONI

Koo w Chorzowie

 • OREW - sala dowiadczania wiata
  OREW - sala dowiadczania wiata
 • OREW - dogoterapia
  OREW - dogoterapia
 • OREW - OWI rehabilitacja
  OREW - OWI rehabilitacja
 • WTZ - wycieczka
  WTZ - wycieczka
 • hipoterapia
  hipoterapia
 • WTZ - terapia przez teatr
  WTZ - terapia przez teatr
 • OREW - dogoterapia
  OREW - dogoterapia
 • WTZ - zajcia terapeutyczne
  WTZ - zajcia terapeutyczne
 • OREW - wycieczka
  OREW - wycieczka
 • WTZ - strefa kibica
  WTZ - strefa kibica
 • OREW - wycieczka
  OREW - wycieczka
 • WTZ - zajcia terapeutyczne
  WTZ - zajcia terapeutyczne
 • OREW - terapia przez teatr
  OREW - terapia przez teatr
 • WTZ - zajcia terapeutyczne
  WTZ - zajcia terapeutyczne
 • OREW - sala dowiadczania wiata
  OREW - sala dowiadczania wiata
 • WTZ - zajcia terapeutyczne
  WTZ - zajcia terapeutyczne
 • OREW - OWI zaj.z logoped
  OREW - OWI zaj.z logoped