Jeste tutaj:

Witamy na stronie PSOUU Koło w Chorzowie

konkurs24

Konkurs XXIV


Harmonogram pracy 2017:

Aktualny harmonogram


Krtka charakterystyka:


Od 20 maja 2016 r. rozpoczto dziaania w ramach zada zlecanych na podstawie art. 36 ustawy- Konkurs 24 wspfinansowany ze rodkw PFRON,projektpn. "Krok ku sprawnoci". Gwnym zaoeniem projektu jest prowadzeniew sposb cigy kompleksowej, rehabilitacji i terapii dla osb z niepenosprawnoci intelektualn. Zajcia bd odbywa si w godzinach 7-17 od poniedziaku do pitku i jedna sobot w miesicu w pomieszczeniach Stowarzyszenia przy ul. Beskidzkiej 6, ju wyposaonych i przystosowanych do prowadzenia rehabilitacji osb niepenosprawnych. Zajcia prowadzone bd przez wykwalifikowany, dowiadczony personel w zakresie: konsultacji lekarskiej, terapii logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, masau leczniczego, relaksacji w formie muzykoterapii, terapii przyrodniczo-ogrodniczej, hipo i dogoterapii i arteterapii oraz wsparcia w formie wykadu dla rodzicw i opiekunw osb niepenosprawnych. Gwnymi beneficjentami projektu bd podopieczni prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie Dziennego Domu Pobytu. Celem naszego projektu jest zapewnienie dla kadego beneficjenta dziaa majcych na celu zwikszenie zdolnoci do brania czynnego udziau w yciu spoecznym. Dla kadego uczestnika zesp specjalistw opracuje Indywidualny Program Dziaania wedug, ktrego bdzie prowadzony proces rehabilitacji. Bd to zajcia wielokierunkowe, oparte na wykorzystaniu potencjau tkwicego w kadym niepenosprawnym niezalenie od stopnia upoledzenia. Zamierzamy zrekrutowa 30 beneficjentw, zapewni im konsultacje lekarsk przeprowadzon przez lekarza rehabilitacji medycznej, nastpnie psycholog wraz z specjalist ds. rekrutacji i organizacji form wsparcia opracuj Indywidualny Plan Dziaa dla kadego beneficjenta. Pierwsz form rehabilitacji, ktr chcemy zaproponowa jest masa. Nastpnie zamierzamy zorganizowa w formie indywidualnych zaj spotkania z logoped, psychologiem oraz z hipoterapii. Zamierzamy rwnie zapewni naszym beneficjentom zajcia grupowe z relaksacji w formie muzykoterapii, zaj z pedagogiem, zajcia z arteterapii, zajcia przyrodniczo-ogrodnicze oraz dogoterapi. Aby nasze dziaania mona byo uzna za kompleksowe i wielowymiarowe zamierzmy wsparciem obj rwnie rodzicw /opiekunw osb z niepenosprawnoci intelektualn poprzez zorganizowanie wykadu dla rodzicw. Projekt bdzie wykonywany w terminie od 20 maja 2016 r. do 31 marca 2018 r.

PSONI

Koo w Chorzowie

 • OREW - sala dowiadczania wiata
  OREW - sala dowiadczania wiata
 • OREW - dogoterapia
  OREW - dogoterapia
 • OREW - OWI rehabilitacja
  OREW - OWI rehabilitacja
 • WTZ - wycieczka
  WTZ - wycieczka
 • hipoterapia
  hipoterapia
 • WTZ - terapia przez teatr
  WTZ - terapia przez teatr
 • OREW - dogoterapia
  OREW - dogoterapia
 • WTZ - zajcia terapeutyczne
  WTZ - zajcia terapeutyczne
 • OREW - wycieczka
  OREW - wycieczka
 • WTZ - strefa kibica
  WTZ - strefa kibica
 • OREW - wycieczka
  OREW - wycieczka
 • WTZ - zajcia terapeutyczne
  WTZ - zajcia terapeutyczne
 • OREW - terapia przez teatr
  OREW - terapia przez teatr
 • WTZ - zajcia terapeutyczne
  WTZ - zajcia terapeutyczne
 • OREW - sala dowiadczania wiata
  OREW - sala dowiadczania wiata
 • WTZ - zajcia terapeutyczne
  WTZ - zajcia terapeutyczne
 • OREW - OWI zaj.z logoped
  OREW - OWI zaj.z logoped