Jeste tutaj:

Krystyna Dogowska ? Przewodniczca Zarzdu Koa PSONI w Chorzowie

Andrzej Pytel ? Wiceprzewodniczcy Zarzdu Koa PSONI w Chorzowie

Ilona Stawicka ? Sekretarz Zarzdu Koa PSONI w Chorzowie

Elbieta Gibas ? Skarbnik Zarzdu Koa PSONI w Chorzowie

Liliana ukowicz ? Czonek Zarzdu Koa PSONI w Chorzowie / Elektor Koa PSONI w Chorzowie