Jeste tutaj:

Misja

Nasz misj jest dbanie o godno osb z niepenosprawnoci intelektualn, wspieranie ich rodzin, aby byy w stanie sprosta sytuacjom, ktre pociga za sob fakt urodzenia dziecka z upoledzeniem umysowym.

Celem Stowarzyszenia jest dziaanie na rzecz wyrwnywania szans osb z upoledzeniem umysowym, tworzenia warunkw przestrzegania wobec nich praw czowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w yciu spoecznym oraz wspieranie ich rodzin poprzez prowadzenie wielospecjalistycznej pomocy dzieciom i modziey w szczeglnoci w zakresie edukacji, wczesnej interwencji, rehabilitacji oraz terapii grupowej.

Dziaalno bezporednio suca realizacji naszego celu odbywa si przede wszystkim poprzez prowadzenie placwek: Orodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego oraz Warsztatu Terapii Zajciowej w ktrych realizowane s programy i usugi dla dzieci, modziey i osb dorosych w zakresie kompleksowej wielodyscyplinarnej rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowania do pracy, wspierania w samodzielnoci. Placwki prowadzone s zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa owiatowego, ustawy o pomocy spoecznej i rehabilitacji w tym rehabilitacji zawodowej.