Jeste tutaj:

Sprawozdania roczne

Stosownie do zapisw art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z pn. zm.) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Koo w Chorzowie publikuje sprawozdania merytoryczne i finansowe: